Mijn favorieten

U wilt... aankopen


Een nieuw huis kopen doe je niet zomaar, er gaat vaak een lang proces aan vooraf. De redenen om op zoek

te gaan naar een andere woning kunnen zeer divers zijn. Jeanine van der Sanden Makelaardij biedt vanuit een persoonlijke en betrokken werkwijze begeleiding bij de zoektocht naar een nieuw (t)huis. Hierbij gaat het niet alleen om de bouwkundige en juridische know how, maar ook zeker om het emotionele deel: waar gaat u zich thuis voelen?
­
Uitvoerige kennismaking

Wij starten met een uitvoerig kennismakingsgesprek. U moet immers een goed gevoel hebben bij

uw makelaar. U moet er van op aankunnen dat zij uw belangen optimaal behartigen en aanvoelen wat u zoekt. Uw (woon)wensen worden in kaart gebracht (dat kan ook door middel van een gesprek met onze wooncoach) en wij bespreken wat uw mogelijkheden in de huidige hektische woningmarkt zijn. Het in kaart brengen van uw financiële mogelijkheden laten wij graag aan de deskundigen over. Wij kunnen u naar een aantal onafhankelijke, betrouwbare hypotheekadviseurs verwijzen ­(zie:­­ www.h-i-p.nl­ of­ www.betafd.nl).

De afspraken die met Jeanine van der Sanden Makelaardij zijn gemaakt worden helder vastgelegd in een z.g. 'Opdracht tot Dienstverlening'. Ons honorarium, dat in overleg wordt bepaald, zal pas tijdens het transport

bij de notaris worden verrekend. U hoeft dus geen aanbetaling of tussentijdse betalingen te doen.
­
Op verkenning

Een nieuwe woonomgeving kunt u alleen ontdekken door op verkenningstocht te gaan. Dit doen wij desgewenst samen met u. Wij laten u zien waar de leuke buurten zijn, de goede scholen, de sportclubs en de dichtstbijzijnde winkels. Wij bezichtigen ook een aantal woningen die op dat moment te koop staan en binnen uw budget passen. Zo krijgt u direct een goede indruk van de diversiteit van het woningaanbod in Zuid-Kennemerland en ontdekt u al vroeg in het zoektraject waar uw voorkeur naar uitgaat.­
­­­
Op zoek

Dan begint het zoeken: iedere ochtend bekijken wij het nieuwe woningaanbod en selecteren we wat voor u geschikt lijkt. U ontvangt deze informatie per e-mail. Uiteraard komen wij direct in actie om een afspraak voor een bezichtiging te maken als er een passend huis bij is. Door ons uitgebreide netwerk van relaties en collega-makelaars zijn wij snel op de hoogte van het nieuwe aanbod. Via- via weten wij soms net iets sneller juist dat ene huis te vinden dat volledig aansluit bij uw wensen. Over het algemeen duurt het een aantal maanden voordat u uw droomhuis hebt gevonden, uiteraard is het ook afhankelijk van uw wensen, financiële mogelijkheden en het beschikbare aanbod.

Gevonden!

Als hét huis gevonden is, bespreken wij met u de onderhandelingsstrategie. De eventueel op te nemen ontbindende voorwaarden en overige condities, denk aan: financieel voorbehoud, een bouwkundige keuring, een bodem- of erfdienstbaarheden-onderzoek, de oplevertermijn, etc. Alles is er op gericht om de woning voor de laagst mogelijke prijs en tegen de meest aantrekkelijke voorwaarden aan te kopen.

Tijdens deze fase worden de volgende zaken onderzocht:

  • het rechercheren van het pand (d.w.z. inzien van het bestemmingsplan, de kadastrale gegevens, de milieu- en funderingsinformatie),
  • het bestuderen van de eigendomspapieren en eventueel de splitsingsakte, een en ander in verband met mogelijke erfdienstbaarheden,
  • bij een appartement het bekijken van de informatie van de V.V.E., haar financiële stukken, notulen vergaderingen, meerjarenbegroting etc.

Soms is het noodzakelijk om een bouwkundig onderzoek uit te laten voeren. Jeanine van der Sanden Makelaardij werkt samen met betrouwbare en onafhankelijke bouwkundigen.
­
De koopakte

Zodra er overeenstemming is tussen de partijen, wordt de koopakte opgemaakt door de verkopende makelaar in Haarlem. Een concept wordt ons toegezonden, vragen en onduidelijkheden met u besproken. De verkoper tekent als eerste partij. Daarna nodigen wij u, als koper, uit om de akte te ondertekenen, op ons kantoor met een kop koffie of een glas wijn. Na het tekenen van de koopakte heeft u als kopende partij nog de wettelijk vastgestelde 'drie dagen bedenktijd'. (zie website­ Vereniging Eigen Huis)­ Uiteindelijk wordt de door beide partijen getekende akte met de daarbij behorende stukken door de verkopend makelaar naar de notaris gezonden. Deze stelt op haar/zijn beurt de 'Akte van levering' en de 'Nota van afrekening' op, welke door ons worden gecontroleerd.

Nu breekt de periode aan van plannen maken, nog een keertje kijken met de aannemer of familie en natuurlijk de financiële afwikkeling. Wij staan u hierin op alle mogelijke manieren bij en houden een vinger aan de pols met betrekking tot het aflopen van de ontbindende voorwaarden en de te storten/stellen van de waarborgsom/bankgarantie.
­
Het transport

Voorafgaand aan het transport (de eigendomsoverdracht) vindt er een inspectie van de woning plaats. Er wordt gekeken of het huis wordt opgeleverd zoals is afgesproken en bijvoorbeeld hoe het staat met de achterblijvende roerende zaken. Ook worden de meterstanden opgenomen. Wij zijn daar natuurlijk bij en gaan daarna gezamenlijk naar de notaris voor de overdacht.

Uiteraard kunt u ons gedurende dit hele aankoopproces bellen. En als u eenmaal goed en wel verhuisd bent, komen wij heel graag een kijkje nemen!
­
­